Johann Sebastian Bach


Gott der Herr ist Sonn und Schild - BWV 79

         
Orgelkonzert f-moll - BWV 1056
       
Messe G-Dur - BWV 236


Jeannette Bühler - Sopran / Anneka Ulmer - Alt / Friedemann Hecht - Tenor / Anselm Richter - Bass
Ensemble "musica viva Stuttgart" / Leitung: Ingo Bredenbach


Einführung ins ProgrammVeranstaltungsort: Stiftskirche Tübingen | Datum: 02.07.2006